blue UTP cord

Analyse, planlægning og koordinering af aktiviteter ifm. Transition & Transformation af IT-services (Servere, applikationer, netværk, desktop og print).

Kunden havde besluttet at sammenlægge virksomhedens decentrale IT-afdelinger til en central IT-afdeling, og samtidig migrere de IT-løsninger, som blev håndteret af decentrale IT-afdelinger, til den centrale IT-afdeling.

Opgaven bestod i migrering af IT-services (servere, applikationer, netværk, desktop og print).

Kunden havde gennemført migrering af en enkelt IT-afdeling, og dermed iværksat første fase af Transition & Transformation aktiviteter. I løbet af første fase, observerede kunden dog et behov for mere styring af de IT-mæssige aktiviteter.

Første aktivitet bestod i analyse af system-mæssige services, samt en afklaring og prioritering af afhængigheder. Dels fordi anden fase skulle håndtere teknisk gæld fra første fase, og dels for at få afstemt forventninger samt beskrive krav og ønsker.

Analyse blev udført ved 2 workshops, samt ved dialogmøder med respektive interessenter – dette resulterede i en udførlig beskrivelse af “As-is”, samt “To-be”, som dannede grundlag for udarbejdelse af “Masterplan” for fase 2.

Resultalt af aktivitet blev, at fase 2 nåede i mål indenfor aftalte deadline.

Kompetencer:
Teknisk Projektledelse, Service transition, Analyse, Netværk, Server, Storage, IT-sikkerhed, Transition & Transformation. Linux, Windows Server, Windows desktop, Mac, WMWare, VPN, VDI, virtualisering,

Projekter og aktiviteter håndteret af Willerup.dk