multicolored text

Projektledelse – Systemudvikling

Analyse, planlægning og koordinering af aktiviteter ifm. systemudvikling.

Kunden havde besluttet at igangsætte udvikling af IT-løsning til understøttelse af nyt spilkoncept.

Opgaven bestod i projektledelse af systemudviklings-projekt, samt analyse og afklaring af forretningsmæssige behov.

Der var, i forhold til projektet, defineret overordnede forretningsmæssige retningslinjer og økonomi for projektet. Dette betød at projektet havde fastlagte tidsmæssige og økonomiske rammer.

Projektet var et af de første projekter, som gennemløb kundens nye projekt-model. Derfor blev projektet indledt med gennemløb af projekt-modellens retningslinjer, samt opfyldelse af projektmodellens krav.

Dette medførte samtidig et behov for analyse af forretningsmæssige behov samt tekniske krav, for at estimere scope og projekt-økonomi. På baggrund af denne analyse blev scope ændret, og projektet blev tilpasset til den ændrede situation. Dette medførte at projektet blev afkortet væsentligt.

Resultat af projektet var en fuld funktionel IT-løsning, som understøttede forretningens behov og opfyldte tekniske krav.

Der blev i projektet benyttet både interne og eksterne ressourcer.

IT-løsning blev idriftsat 1H 2019.

Kompetencer:
Teknisk Projektledelse, IT-Projektledelse, Systemudvikling, Forretningsanalyse, Leverandørstyring, Kravspecifikation,

Projekter og aktiviteter håndteret af Willerup.dk