Projektledelse – Migrering af applikation

Analyse, planlægning og koordinering af aktiviteter ifm. migrering af applikation og data – IBM Content Manager OnDemand fra Mainframe til AIX.

Kunden havde truffet et strategisk valg om afvikling af dokument-løsning fra AIX-platform, og ønskede at migrere eksisterende IBM Content Manager OnDemand applikation, samt data, fra Mainframe til AIX.

Kunden var i tidligere migrerings-forsøg ikke var nået i mål med migrering, og havde derfor flere ikke-afsluttede forsøg på migrering.

Forud for migrering var der behov for en aftale med leverandør til at udføre migrerings-aktivitet. I forhold til scope, betød dette også et behov for kravspecificering af opgave, samt indhentning af tilbud fra flere leverandører.

Projektet håndterede efterfølgende vurdering af indkommende tilbud, forhandling med leverandører, samt indgåelse af aftale med ekstern leverandør.

Projektet var på baggrund af virksomhedens egen analyse berammet til 3 måneder, fra indgåelse af aftale med migrerings-leverandør. Projektet scope blev dog forøget, idet flere af projektet forudsætninger ikke var opfyldt.

Før migrering af applikation, håndterede projektet:

  • Klargøring af 3 target-miljøer (Udvikling, Test samt Produktion)
  • Opdatering af AIX
  • Opdatering af Tivoli Storage Manager / Spectrum Protect
  • Opdatering af IBM Content Manager
  • Opdatering af databaser
  • Opdatering af IBM Content Manager OnDemand Web Enablement Kit (ODWEK), på alle target-miljøer
  • Udløb af bruger ID / Passwords
  • Oprettelse af clustered (High avail.) løsning
  • (Gen)bestilling af allokeret storage

Kunde benyttede ifm. migrering 3 eksterne IT-leverandører, hvoraf:

Leverandør #1 varetog System Integrator-rolle i SIAM-setup og driftsansvar for AIX platform.

Leverandør #2 varetog drift og udvikling af ODWEK

Leverandør #3 varetog migrering af IBM Content Manager, IBM Content Manager OnDemand.

Resultat af aktivitet blev, at projektet nåede færdiggørelse af forudsætninger for migrerings-aktivitet. Projektet blev derefter overdraget til virksomhedens egen projektorganisation.

Kompetencer:
AIX, Midrange, Unix, Mainframe, z/OS, IBM Content Manager, IBM Content Manager OnDemand, IBM Spectrum Protect, ODWEK, WebSphere Application Server, Database, Change management, Release Management, Projektledelse, Offshore ressourcer

Projekter og aktiviteter håndteret af Willerup.dk